Vyrábíme TOP obaly pro Vaše produkty

Buďte top s námi

Společensky zodpovědná firma

Nejmodernější technologie na trhu

Jsme inovativní a  plníme jakákoliv přání klienta

">

O
NÁS

DÁVÁME OBALŮM DRUHÝ ŽIVOT

Podporujeme udržitelnou budoucnost

Druhý
život

Chráníme
životní
prostředí

Chrá
níme

Snižujeme
energetickou
náročnost výroby

50 % celkové spotřeby energie zajišťujeme z 
vlastních solárních zdrojů.

Pro veškerou výrobu používáme standardně

Nízkomigrační
barvy a laky

75 % vyrobených
obalů je ekologicky
likvidovatelných

Tiskneme na recyklovatelný papír - roční
spotřeba cca 750 tun.

Podílíme se
na obnově lesů

Jsme držiteli FSC certifikátu

Certifikační systém lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa.


 


Lesním certifikačním systémem FSC se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění, zdali je obhospodařován v souladu se standardem FSC. Vlastník lesa má pak právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které ho na trhu odliší od dřeva nejasného původu. Fakticky to znamená neustálou obnovu lesních porostů: co se vytěží, musí se dosázet.


Podporujeme cirkulární ekonomiku

Recyklujeme použitou fólii z naší produktové řady KPS, která je určena pro studenou archovou ražbu.

Ve spolupráci s firmou KURZ tento produkt vracíme zpět ke zpracování.

75 % vyrobených obalů je
bez použití laminací.

Tyto obaly jsou jako papír znovu surovinovým zdrojem.

Výrobní papírový odpad
předáváme k jeho dalšímu využití (odpad zdrojem).

O
b
n
o
v
a

Jsme držiteli certifikátu SMETA

Používáme etický kodex a zároveň jsme držiteli certifikátu SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit

Luxury

speciální technologie
výroby luxusních krabic

Potahovaná
kartonáž

Nabízíme klientům výrobu obalů nejmodernější
technologií na trhu.

Naše výroba patří k technologické špičce.

Jsme inovativní
a plníme jakékoliv klientovo přání

Více jak stovky spokojených klientů z oblasti
farmacie, potravinářství, kosmetiky, doplňků
stravy, hraček, elektroniky a dalších.

Roční spotřeba papíru: 5000 tun
Roční spotřeba barev a laků: 85 tun